Wooooooow... This is real assassin?... by DagoOtter

Wooooooow... This is real assassin?...

DagoOtter

30 April 2017 at 15:23:17 MDT

  • Damn it XD - I do not want for now write a short story, for which I'm sorry XD ^^; ,may some time be released short story concerning this new graphics :3 >< XD ^^;

In any case, each of us have heard the legends and tales abut dadly assassins, nowadays mainly familiar with computer games, videos, images, stories, etc. - todays assassins (called sometimes so cool "Killers") are too so deadly as those assassins from ancient and medevial times -perform task/order for every price... (To be honest, personally I would not meet the Assassin on my live way, because that would be meant the end of this way and my life ^^; -> youtu.be/SPDaZ--1RgE?t=2061 )
Of course invariably are legally hunted for centuries because they are killers - murdering on the order... (and often even help to solve the problems of the police, but it is still a murder :p ... ) :p ^^; ....

Despite the fact that they are very dangerous people, specialized in killing, well able to hide and agile as hardly anyone, and usually a merciless, Dago and his friend Fox Dobrek delighted with stories of Dobrek's father (Warrior and guardian of their village) about assassins - about his struggle with one of them and beating him, and anbot themselves - their fantastic actions, fighting, ways of acting, and as kids - completely not realizing of the great danger - try to look for such a real assassin, guided by the stories of Dobrek's father... And apparently near a occupied by Customers and merchants, in one of the dark recesses of the most likely failed to find, perhaps, the real assassin imagines some order and discreet to regard on guardians or random people...

Anyway - if comes abut drawing, I'm happy with the final result, I am very happy with the final effect of facial expressions and anathomy, clothing, etc. - Only I break a hair from my head by the prospect (XD) the wood balls on the right side it totally did not work out, unfortunately :( >< Sweating a little... I think I've fainted. , failed this perspective well and please there do not look on it XD XD XD

In any case, I hope that you will like it ^^ :D Of course, All kinds of comments and discussion are very appreciated and expected ^^ :D (Big Grin) :D :D

*Kurczę... Nie chce mi się na razie pisać krótkiej historii, za co przepraszam XD ^^; , może za jakiś czas ukaże się krótka opowieść dotycząca tejże nowej grafiki :3 ^^;

W każdym razie każdy z nas słyszał legendy i opowieści o assassinach, w dzisiejszych czasach głównie znamy ich z gier komputerowych, filmów, grafik, opowiadań, etc. - Do tego dzisiejsi assassini są tak samo morderczy jak Ci z zamierzchłych czasów - wykonają zadanie/zlecenie za wszelaką cenę... (Szczerze osobiście nie chciałbym spotkać assassina na swojej drodze, albowiem o by poniekąd oznaczało koniec tej drogi i mojego życia (><) -> youtu.be/SPDaZ--1RgE?t=2061 )
Oczywiście niezmiennie od wieków są ścigani prawnie bo to mordercy są - mordują na zlecenie i owszem czasem nawet pomagają rozwiązać problemy policji, ale nadal jest to morderstwo :p ^^; ....

Pomimo tego iż są to bardzo niebezpieczne osoby, specjalizujące się w zabijaniu, świetnie potrafiące ukryć się i zwinne jak mało kto, oraz zwykle bezlitosne, To Dago oraz jego przyjaciel lisek Dobrek zachwyceni opowieściami ojca Dobrka (Jest Wojownik i strażnik grodowy) odnośnie assassinach, jego walce z jednym z nich oraz pokonaniu go, oraz o ich samych, postanowili jak to dzieciaki - kompletnie nie zdając sobie sprawy z wielkiego niebezpieczeństwa, spróbować poszukać takiego prawdziwego assassina, kierując się opowieściami ojca Dobrka.... I najwyraźniej w pobliżu Targowiska grodowego w jednym z ciemnych zaułków najprawdopodobniej udało im się znaleźć, być może, prawdziwego assassina czekającego na jakieś zlecenie oraz dyskretne baczącego czy ktoś go nie śledzi...

Co do samej grafiki jestem zadowolony bardzo z efektu końcowego, bardzo jestem zadowolony z efektów anatomicznych, wyrażeń twarzy, ubiorów, etc. - Jedynie rwę sobie włosy z głowy przez perspektywę (XD) tych bali chaty po prawej stronie >< Waaaah! Sweating a little... I think I've fainted. Niestety nie wyszło to zupełnie, nie udała mi się ta perspektywa dobrze i się proszę tam się nie patrzcie XD XD XD

W każdym razie mam nadzieję że się wam spodoba ^^ :D Oczywiście wszelakie komentarze są bardzo mile widziane ^^ :D :D :D