Look Out!!! Assassiiiyyi....Ii....Ghhkkhh.... by DagoOtter

Look Out!!! Assassiiiyyi....Ii....Ghhkkhh....

DagoOtter

30 April 2017 at 15:11:08 MDT

Assassin As Assassin... Work as the work... the same everywhere it looks, everywhere regardless of the time, the age, the place is the same work. Someone pays you and for any price you're trying to do mision, send a guy to the sand, walking over corpses. Just such a Work.

Anyway - This is my first in my life Assassin Sweating a little... - Young Slav Cat, a mercenary Warrior and assassin in one person - you pay him, and on the second day guy who got from you order lie in sand... The nameless Cat, without name, only he known. Quiet. Fast. Agile. Strong. Effective. Deadly.

.
.
.

Anyway, here above all my intention was training movement, Anatomy and face expresions + litlle shadows Sweating a little... - In ths time this image is part of a certain artistic challenges posed to me by my friend ^^ :D (Big Grin) I hope that I can icluded this challenge ^^ - First image is already ^^ Anyway I am very happy with the final result of this image ^^ :D (Big Grin)
All kinds of comments and discussion are very appreciated and expected ^^ :D

Assassin jak Assassin... Praca jak Praca... tak samo wszędzie wygląda, wszędzie niezależnie od czasu, wieku, miejsca polega na tym samym.... Ktoś płaci Ci, a ty za wszelką cenę starasz się wykonać zadanie, posłać wybranego gościa do piachu, idąc po trupach... Po prostu Taka Praca...

...Jest to mój pierwszy w życiu Assassin - Kot, Słowianin, najemny wojownik i assassin w jednej osobie - zapłacisz odpowiednio, na drugi dzień nie ma gościa na którego dałeś zlecenie... Bezimienny Kot, o nie wiadomym imieniu, wiadomym tylko sobie. Cichy. Zwinny. Silny. Szybki. Skuteczny. Zabójczy.

.
.
.

W każdym razie, tutaj przede wszystkim moją intencją było ćwiczenie ruchu, anatomii i expresjii twarzy, za razem ta grafika jest częścią pewnego wyzwania artystycznego zadane mi przez mojego przyjaciela ^^ :D (Big Grin) Mam nadzieję ze uda mi się to wyzwane spełnić ^^ Pierwsza grafika już jest ^^ Wa każdym razie jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego ^^ :D
Oczywiście wszelakie komentarze są bardzo mile widziane ^^ :D