Dago by DagoOtter

Dago

DagoOtter

30 April 2017 at 15:27:51 MDT

FINALLY - here is the official appearance of the Dago :D La la la la - a young Slavic Fisherman from one of the villages of Krak Prince subordinates in Vistula Principality; who wanted to become a real warrior (here he is after the fulfilment of his dream); and to fight against all kinds of evil and dangers threatening his family, friends, Prince and all landsleit ^^; ... [...]

Anyway - you know Dago not from today; But today I present to you his official appearance which I'll draw ^^; :D
You can read his short live history under the first image with him (the Concept was still not completely polished ^^: -> Dago - New Character Concept ); While the next graphics and in the near future I will provide you with more information about him ^^; :D

Anyway - now this is just a sketch and this time was draw it only and exclusively with pencil (all kinds of shading done just to be able to capture colorurs and shadows/lights ^^; :) ), because it would be painted with watercolours (even I was started paint it slowly today ^^; :D -this time will surely paint it with watercolours (I promise >< ^^; ) and with short time you will see him in all "glory" of colours ^^:D
I'm happy too with the armament elements and proportions of his Anatomy - only I'm furious with one thing - big downside of traditional work is that it's hard to be nice to photograph while keeping all the details well >< Damn it >< ^^;

Ok, so please Keep your fingers crossed for the success of the painting ^^; :D

Of course, All kinds of comments and discussion are very appreciated and expected ^^ :D :D :D

W końcu jest - Oto Oficjalny wygląd Dago - Młody Rybak z jednego z Grodów podwładnych księciu Krakowi leżących w Księstwie Vistuli, który pragnął zostać wojem (Tutaj akurat już po spełnieniu tego marzenia); i walczyć z wszelakim złem i zagrożeniami zagrażającymi jego rodzinie, przyjaciołom, Księciu oraz wszystkim krajanom :D ^^;

Dobrze, w każdym razie znacie już Dago nie od dzisiaj; Ale za to dzisiaj przedstawiam wam już jego oficjalny wygląd którego będę się trzymał ^^; :D
O nim możecie w skrócie poczytać pod pierwsza grafika z nim (Koncept tej postaci wtedy jeszcze kompletnie nie dopracowany ^^; -> ); natomiast na najbliższych grafikach i w najbliższym czasie będę przybliżał wam coraz więcej informacji na jego temat ^^; :D

Po za tym na razie jest to szkic i tym razem wykonany tylko i wyłącznie ołówkiem (Wszelakie cieniowanie wykonałem właśnie aby móc dobrze kolorystycznie uchwycić światłocienie ^^; :) ), albowiem będę go już malował akwarelami (Nawet już zacząłem powolutku ^^; :D - Tym razem na pewno się uda i za niedługi czas ujrzycie go w pełnej krasie kolorystycznej ^^ :D Jestem w miarę zadowolony z dopracowania elementów uzbrojenia i proporcji anatomii - jedynie jestem wściekły bo jedynym wielkim minusem tradycyjnych prac jest to iż trudno je ładnie sfotografować zachowując dobrze wszystkie szczegóły >< ^^;

Trzymajcie kciuki za powodzenie malowania ^^; :D

Oczywiście wszelakie komentarze są bardzo mile widziane ^^ :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin)