Writing Lesson - lesson 1 by DagoOtter

Writing Lesson - lesson 1

DagoOtter

3 May 2017 at 12:00:29 MDT

Huh ^^ :D I am very proud of Dago, that took a grip and with great difficulty began to slowly learn to read and write - You said, "WAHT? O.o This is imposible O.o! :D "- well the fact is fact that he started "learn" only to impress to girls from village, that such nice young fisherman and a warrior after hours knows how to read and write ^^ Uuuu ^///^ (Although knowing his approach to learning (lazy Lvl.:sloth ^^;) Dago runs out that will onlybe able to write your name :3 ^^; )

ANYWAY - rejoice with me, 'cause after 2-3 month of break Dago again comes back to life, again coming out of the shadow ready for new adventures and drawings :D :la: :la: :la: :D ^^ (why so long I did not have time to draw I will write in the near future DA Journal update :) ;) ) - in any case, the main thing that I'm back in full swing to draw and publish drawings, because I have a lot of backlog in the draw and I have a few ready sketches to complete ^^ :D Enjoy! :D (And sorry for eventually anatomy mistakes ^^; )

Anyway, I hope that you will like it ^^ :D Of course, All kinds of comments and discussion are very appreciated and expected ^^ :D :D :D

O Łałłłłł ^^ :D :la: Jestem bardzo dumny z Dago, iż wziął się w garść i z wielkim trudem zaczął powoli uczyć się pisać i czytać - No fakt faktem aby tylko zaimponować dziewczynom z grodu iż taki fajny młody rybak i wojownik po godzinach umie czytać i pisać ^^ (Chociaż znając podejście do nauki (leń ^^; ) Dago skończy się na tym iż będzie tylko umieć napisać swoje imię :3 )

W każdym razie radujcie się wraz ze mną albowiem po 2-3 miesięcznej przerwie Dago znów wraca do życia, znów wychodzi z cienia gotów na nowe przygody i rysunki :D ^^ (O tym dlaczego tak długo nie miałem czasu na rysowanie napisze w najbliższym DA Journal update :) ;) ) - w każdym razie najważniejsze iż wracam pełną parą do rysowania oraz publikowanie rysunki, bo mam sporo zaległości w rysowanie i mam kilka gotowe szkice do ukończenie ^^ :D (Sorki też za ewentualne błędy anatomiczne ^^; )

W każdym razie mam nadzieję że się wam spodoba ^^ :D :D :D Oczywiście wszelakie komentarze są bardzo mile widziane ^^ :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin)