CHRIIIIIIIIIISTMAS TIIIIIIIIIIME by Anubins

MISTLETOE AND CRIIIIIIIIIME

ADVIIIIIIIISORS YEEEEEEELLING YOU CAAAAAAN'T CUT F'NDIIIIIIIIIING

WITH POLICE MEN STUCK-IN-TRAFFIC-HALTS, AND CATS STUUUUCK IN-A-TREE

A TIIIIIME TO BAAAAAASK IN YOUR MAY-OR-AL GLEE

MERRY ENGLISH CHRISTMAS EVERYONE

CHRIIIIIIIIIISTMAS TIIIIIIIIIIME

Anubins

24 December 2012 at 17:51:51 MST

Journal Information

Views:
133
Comments:
0
Favorites:
0
Rating:
General

Tags Modify

Edit Tags