Sign In

Close
Forgot your password? No account yet?

Mmmmmrrrrggggghhhhh..... Yeah... ^^ by DagoOtter

Mmmmmrrrrggggghhhhh..... Yeah... ^^

DagoOtter

Yeah.... ^^ Huf... Dago waited for this moment very long - more than three months... But in finally I come back after the break for create Krakow Nativity scenes - to my beloved drawing ^^ :la: :la: :la: :D - And I feel that in the first one pic after the drawing break I got off very, very much, and I'm shocked that I'm doing it so well after this time, that I did not forget too much and I did not get out of drawing practice :3 - Before me again a few great months of creating drawings, how many I want and when I want; until the next time of construction of the next Nativity scene, and I intend to use this time well to create many cool drawings ^^ :3

Anyway, this drawing of stretching Dago at early morning in front of his own fisherman's cottage near the some Lake, is the last drawing in this year (2017); and it is also a summary of the whole year, which turned out to be like my most fruitful and artistically fulfilled year in my life, ending with many nice drawings, successes in art and competition of cribs and modern art + Photography ^^ :) - I hope that God will let me in health and happiness in the coming year also fulfill my artistic calling, drawing and giving joy to myself and people around me ^^ :D

This drawing is also important because this is my first drawing which I made with the help of my new Huion drawing board, which I recently purchased, and after testing this desktop on this drawing I'm very happy with the cooperation with this new drawing assistent X3 ^^ :D
Anyway Guys, I hope that you will enjoy with me with that new pic ^^
And as always ^^ - All kinds of comments and discussion are very appreciated and expected ^^ :D :D :D

Uffff.... Słuchajcie moi mili, Dago czekał na to bardzo długo - ponad trzy miesiące... Ale w końcu doczekał się i na spokojnie powrócił żem po przerwie na tworzenie szopek Krakowskich do mojego ukochane rysowania ^^ :la: :la: :la: ; I czuję że w tym pierwszym po przerwie rysunkowej wyżyłem się bardzo ale to bardzo, i sam jestem zaszokowany że w miarę dobrze po tym czasie mi się rysuje, że nie zapomniałem za dużo i nie wyszedłem aż tak z wprawy :3 - Przed mną znowu kilka miesięcy tworzenia rysunków bez umiaru, ile chcę i kiedy chcę; do czasu budowy następnej szopki, no i w takim razie zamierzam dobrze wykorzystać ten czas na stworzenie wielu fajnych rysunków ^^

Ten rysunek Przeciągającego się Dago o wczesnym poranku przed swoją lichą rybacką chatką nad Jeziorem jest w tym roku (2017) ostatnim już rysunkiem; i jest też jakoby podsumowaniem całego roku, który okazał się być jak dotąd moim najbardziej owocnym i spełnionym artystycznie rokiem w moim życiu, kończąc go z wieloma fajnymi rysunkami, sukcesami w sztuce i konkursie szopek no i sztuce nowoczesnej (co też się jakoś trafiło o dziwo Xd ) + Fotografia ^^ :) Mam nadzieję że Pan Bóg mi pozwoli w zdrowiu i szczęściu w nadchodzącym roku również wypełniać moje powołania artystyczne, czerpiąc i dając radość sobie i ludziom wokoło ^^ :D

Ten rysunek też jest ważny ponieważ jest to pierwszy rysunek który wykonałem przy pomocy mojego nowego pulpitu świetlnego kreślarskiego marki Huion, który niedawno zakupiłem , i już po przetestowaniu tego pulpitu na tymże rysunku jetem bardzo zadowolony z współpracy z tym nowym moim narzędziem pracy ^^ :D

W każdym razię mam nadzieję że sam rysunek przypadnie wam jakoś tam do gustu ^^
A no i już tradycyjnie - Oczywiście wszelakie komentarze są bardzo mile widziane ^^ :D :D :D