Spy by DagoOtter

Spy

DagoOtter

4 May 2017 at 14:39:33 MDT

What we can suspect with poor blind beggar sitting in dirt and stench near the gates of the castle of Prince Krak in Wawelis capital, along with other lame and other lousy beggars... So on common sense about anything, and the lame beggar like many other in the capital and surrounding villages and forests... And maybe something distinguishes this "blind" beggar from the rest?... And maybe not chance it begs next to the entrance to the headquarters of prince castel?... Who knows...

.
.
.

This is another drawing of a series of Game cards, a project which I composed currently with my friends - this time, here we have the mysterious "blind" Rat beggar who under really smelly stinking dirty rags and unkempt hair hides insidiously intelligent brain that absorb every tiny information from troust informants who know who and why were in Pronce castel, or what would be planned in future if comes about some political prince games with his political enemies, etc. - Of course, for worthy of charge from the enemies of Prince...
Okay - If comes about drawing I'm reasonably happy with the end result, of course I'm not happy with the quality of the picture to the gallery, and I think that the earlier my work of this type are much better than this (extremely reluctantly went me to draw this drawing - three weeks of failures and constant wondering the form and the solution to this figure :/ ) Aaaaanyway, You can judge it, and say what do you think about it ^^;

Of course, All kinds of comments and discussion are very appreciated and expected ^^ :D :D :D

O co można podejrzewać biednego niewidomego żebraka siedzącego u bram gródka księcia Kraka w Wawelis wraz z innymi chromymi i innymi zawszonymi żebrakami jakich w tej okolicy nie brakuje... Tak na chłopski rozum O nic, zapchlony żebrak i chromy jak wiele innych pałętajacych się po mieście i okolicznych wioskach i lasach... A może jednak coś wyróżnia tego "niewidomego" żebraka od pozostałych?... I może nie przypadkiem on żebrze obok wejścia do siedziby księcia... Kto wie...

.
.
.

Jest to kolejny rysunek z serii kart do gry, projektu który tworzę aktualnie z moimi przyjaciółmi - tym razem tajemniczy "niewidomy" żebrak szczur który tak naprawdę pod cuchnącymi brudnymi łachmanami i zaniedbanemi włosy kryje podstępnie inteligentny rozumek który chłonie każdą najdrobniejszą informację od zaufanych informatorów, kto i po co był u księcia, co się szykuje, jakie są może nowe taktyki księcia i Sołtysów do Politycznych walk przeciw wrogom księcia, etc. - oczywiście za godną opłata od wrogów księcia...
Okay, Co do rysunku jestem w miarę zadowolony z efektu końcowego, oczywiście nie jestem zadowolony z jakości zdjęcia do galerii, i uważam że wcześniejsze moje prace tego typu są o wiele lepsze niż to (Wyjątkowo opornie szło mi rysowanie tego rysunku - 3 tygodnie porażek i ciągłego zastanawiania się nad formą i rozwiązaniem technicznym tego rysunku :/ ) Aaaaaaa Z resztą oceńcie go sami ^^;

Oczywiście wszelakie komentarze są bardzo mile widziane ^^ :D :D :D