Sign In

Close
Forgot your password? No account yet?

Domini Canine by DagoOtter

Domini Canine

DagoOtter

If I want, I can keep up and in two days to draw a full drawing and not being lazy with drawing a week or more... ^^;

In any case, here's new drawing, depicting the Christian monk/father/itinerant preacher; that belongs to the most famous order of the itinerant preacher (My Beloved Convent ^^ :D ) - Dominicanes (the common name comes from the words "Domini Canes" - "God Dogs"; that specifies a way of being of living preacher in a continuous way and teaching and proclaiming the good news and the Gospel on all world; and according to the legend related to the sleep of the founder of the Dominican order of St. Dominik (small dogignites one torch from the mother of God throughout the world, bringing out it from the abyss of the dark to bright, etc, etc.); Therefore is normal Anthro Wolf - Domini Canine ^^ :la: :la: :D :D - Anyway, this is a birthday gift for my big idol, and my spiritual guide, known in Poland and even in all Europe - Dominicane father, itinerant preacher and YouTuber - Father Adam Szustak; I give it to him as gift birthday during today's mass and Conference retreat in preparation for World Youth Days in Kraków .AD.2016. in St. mary;s church on Old Town, before the arrival of the Pope Francis next week ^^ :D

If you want to hear his Sermons and conferences, here is his YouTube chanel, and his InternetPage "LangustaNaPalmie" - Just Good News and just gospel without Politicans, Polititics, etc. etc.; Really Really I recommend him ^^ :) CURSE YOU! ->

LangustaNaPalmie -> www.langustanapalmie.pl/

LangustaNaPalmie/YouTube -> https://www.youtube.com/user/Langustanapalmie

Anyway, I hope that you will like it ^^ :D (Big Grin) Of course, All kinds of comments and discussion are very appreciated and expected ^^ :D :D :D

Jak człowiek chce to potrafi się zebrać i w dwa dni narysować pełny rysunek a nie lenić się z rysowaniem tydzień lub dłużej ^^;

W każdym razie oto mój nowy rysunek, przedstawiający chrześcijańskiego mnicha/ojca/wędrownego kaznodzieję; który należy do najsłynniejszego zakonu wędrownych kaznodziei (Za razem mój najukochańszy zakon ^^ :D ) - Dominikanów (Nazwa potoczna tego zakonu wzięła się ze słów "Domini Canes" - "Psy Pańskie"; określająca sposób bytu i życia kaznodziei będącego w ciągłej drodze i nauczającego i głoszącego Dobrą Nowinę i Ewangelię na cąłym świecie; oraz podług legendy związanej ze snem założyciela Dominikanów Św. Dominikiem (Mały pies zapala jedną pochodnią od Matki Boskiej cały świat, wydobywając go z otchłań ciemności do jasności ); dlatego na tej grafice przedstawiam wam Dominikanina jako Anthro wilka ^^ :D - Jest to za razem prezent urodzinowy dla mój wielki idol oraz mój przewodnik duchowy, znany w Polsce a nawet w Europie Dominikanin wędrowny Kaznodzieja oraz YouTuber Ojciec Adam Szustak; tą grafikę wręczyłem mu w prezencie urodzinowym w czasie dzisiejszej mszy i konferencji na rekolekcje przygotowujące do Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, przed przybyciem papieża Franciszka w przyszłym tygodniu ^^ :D

Jeśli waść Państwo chcielibyście posłuchać jego kazań i Konferencji, czystych jak łza, bez jakiejkolwiek polityki, podtekstów patriotyczno narodowościowych, etc. - najczystsza Ewangelia i Dobra Nowina, to tutaj znajdziecie to wszystko na jego stronie internetowej "LangustaNaPalmie" oraz jego kanale Youtubowym ^^; :) Polecam i zachęcam gorąco, Ojciec Adam wymiata :D CURSE YOU! ->

LangustaNaPalmie -> www.langustanapalmie.pl/

LangustaNaPalmie/YouTube -> www.youtube.com/user/Langustan…

W każdym razie mam nadzieję że się wam spodoba ^^ :D Oczywiście wszelakie komentarze są bardzo mile widziane ^^ :D :D :D